Beheer en onderhoud

Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is de basis voor een goed onderhoudsbeleid en het bepalen van reserveringen. Het MJOP bestaat uit: een beschrijving van de onderdelen waar het onderhoud voor wordt gepland, een tijdschema waarin de inspectie voor de onderdelen chronologisch is genoteerd en de inhoudelijke taken die horen bij het vastgestelde moment in het schema waarop de taak uitgevoerd moet worden.

Individueel/periodiek onderhoud

Bent u bewoner of eigenaar van een pand waar diverse onderhoudswerkzaamheden aan verricht moeten worden, dan kunnen wij deze in goed overleg voor u uitvoeren. Denk hierbij aan het vervangen van kozijnen en uitvoeren van andere timmerwerken.

Als het gaat om dakbedekking, installatie,- of schilderwerken adviseren we u contact op te nemen met de daarvoor bestemde specialist.

Bent u op zoek naar een coördinatie rondom diverse bouwwerkzaamheden, dan kunnen we dat ook voor u realiseren.

Van de Grift Bouw Soest Restauratie Historisch Pand